„Nyerges tető egyik kengyelvasa”, Kászon, ahogy Kányádi Sándor fogalmaz, a Keleti Kárpátok festői faluja. A múzeum a falu különleges néprajzi gyűjteményének ad otthont egy az 1920-as években épült jellegzetes székely portán, eredeti környezetben.

Mereklye Egyesület

Elnevezés: Mereklye Kulturális Egyesület (röviden: Mereklye Egyesület)
Székhely: Kászonaltíz 136 (Csantik utcája); Hargita megye 537235
Jegyzékszám (az Egyesületek és Alapítványok Országos Jegyzékében): 46/November 19, 2008
Telefonszámok: ;
Fax: -
Adószám: 27871448
Bank: OTP Bank Romania, Csíkszereda, Kossuth Lajos u. (Str. Florilor) 11-13. Hargita megye (jud. Harghita) 530104
Bankszámlaszám:

 • IBAN számok:
  • EURO: RO79OTPV260000272735EU01
  • LEI: RO95OTPV260000272735RO02
 • SWIFT kód: OTPVROBU

A Mereklye Kulturális Egyesület (román nevén: Asociaţia Culturală Mereklye; továbbiakban: Egyesület) 2008 októberében alakult. Az Egyesület olyan romániai magánjogi személyként alakult meg, mely politikamentes, és működésében nem nyereségorientált. A névválasztást illetően: lásd alább.

Az Egyesület célja: A Kászonok vidékére jellemző helyi kulturális és természeti értékek megőrzése és népszerűsítése, illetve a Kászonaltízi Múzeum fejlesztésének és fenntartásának támogatása. E cél megvalósítása érdekében az Alapszabály a következő törekvések támogatását tűzi ki konkrétan:

 1. Megfelelő keret biztosítása a Kászonaltízi Múzeum működéséhez és gyarapodásához
 2. A Kászonok vidékére jellemző helyi értékek népszerűsítése különböző kulturális tevékenységeken keresztül
 3. A fent említett térségre jellemző helyi kulturális értékekkel kapcsolatos kiadványok megjelenésének támogatása
 4. A fent említett kulturális értékek hazai és külföldi tekintélyének fokozása
 5. A Székelyföldön veszélyeztetettnek számító háziállatfajok védelméhez való hozzájárulás

E célok érdekében az Egyesület

 1. Különböző projektekkel indul olyan pályázatokon, melyek célja a nem nyereségorientált szervezetek anyagi vagy szakmai támogatása a helyi kulturális értékek megőrzése érdekében
 2. Figyelemmel kíséri és folyamatosan segíti a Kászonaltízi Múzeum működését és fejlődését
 3. Intézkedéseket hoz az eltűnőben lévő háziállatfajták (pl. székely ló) számbeli csökkenésének megállítása, illetve ezen állatfajták újrafelfedezése érdekében
 4. Támogatja a Székelyföldön veszélyeztetettnek számító háziállatfajták védelmére irányuló kampányokat

A Mereklye Egyesület eddig elért eredményei

Amikor kiderült, hogy a Kászonaltízi Múzeum veszélyben van, mivel a korábban neki otthont adó ingatlan, a Balázsi Kúria tulajdonost cserélt, és az új tulajdonos, a Katolikus Egyház Böjte Csaba testvérnek adta oda gyermekotthon létesítése céljából, az egyesület hosszú távú bérleti jogot szerzett a Csantik utcájában (Kászonaltíz 136) lévő régi székely portán, és ezt az ingatlant a Kászonaltízi Múzeum rendelkezésére bocsátotta. Így a múzeum megmenthetővé vált. Az Egyesület önkéntesek bevonásával segített a gyűjtemény átköltöztetésében, illetve a tárgyak (melyeket a szú és moly erősen támadott, és elég rossz állapotban voltak) sterilizálásában, károkozó-mentesítésében egy modern, gázzal való sterilizálási módszer felhasználásával.

A gyűjtemény korábbi leltára sajnos megsemmisült. Az Egyesület – ismét számos önkéntes segítő bevonásával – teljes körű fényképes leltárt készített a tárgyakról. A múzeum anyagát kiegészítette az otthont adó székely portán található értékes tárgyakkal (melyek tulajdonjoga nem változott, de gazdagítják a gyűjteményt).

Az Egyesület önkéntesei kitakarították, rendbe tették az egész portát, és berendezték azt, néprajzos szakemberek útmutatásait követve. Az így megújult múzeum megnyitója 2011. szeptember 17-én volt. A megújult múzeum neve: Kászonaltízi Székely Tájmúzeum lett, hangsúlyozva ezáltal a kettős funkciót: Tájház és múzeum egyszerre. Így a múzeum 2011 szeptemberétől újra látogatható.

Mindehhez az Egyesület többször is sikerrel pályázott a Szülőföld (később Bethlen Gábor) Alap pályázatain, és az elnyert támogatás nagyban segítette a célok megvalósítását (melyet ezúton is köszönünk a Bethlen Gábor Alapnak). Továbbá, Kászonaltíz községe is támogatja az Egyesületet, melyet szintén köszönünk Kászonaltíz falujának. Ezen kívül az önkéntesek és más magánemberek szintén anyagi áldozatokat hoztak a nagy munka elvégzése során. Külön kiemeljük a svájci illetőségű Gilles urat, aki önzetlenül pénzzel támogatta az egyesületet. A fenti segítség nélkül a célok megvalósítása nem jöhetett volna létre.

Az Egyesület jelentős erőfeszítéseket tett a rég kihaltnak hitt székely lóhoz hasonló lovak felkutatására. Miután ez az erőfeszítés sikerrel járt, támogatta ilyen székely ló megvásárlását és olyan gazda kezére juttatását, aki értéket lát e lovakban rejlő és csaknem elveszett genetikai állomány megőrzésében, és a tenyésztést ilyen szempontoktól vezérelve vállalja. Ez óriási áttörés ezen a területen, ami megállíthatja a székely ló kipusztulását.

Névválasztás: mi a mereklye?

A mereklye jellegzetesen kászoni tájszó, Csík más falvaiban sem föltétlen ismert, és a Székelyföld vagy az ország távolabbi részein pedig egyáltalán nem ismerik. A mereklye kis szénahalom. Nagyobb, mint egy villahegy, de kisebb mint egy buglya (boglya). A mezőn szénacsináláskor a lekaszált és megszáradt szénát először mereklyékbe rakják, a mereklyékből lesz azután a buglya, amit a csűrbe be lehet takarítani.

A névválasztás oka nem csak a különleges kászoni tájszó, hanem átvitt értelemben arra is utal, hogy a nagy dolgok kis dolgok szorgalmas együvé rakása által keletkezhetnek csak.

comments powered by Disqus

     Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

     2019 a külhoni magyar gyerekek éve